Подаване на патентна декларация

 Крайният срок за подаване е 31.01.2013 г.

Всички фирми, които се облагат с патентен данък, а именно:

  • извършвате дейност/и, посочена/и в приложение № 4  на ЗМДТ;
  • оборотът Ви за предходната година не превишава 50 000 лв.;
  • не сте регистриран по ЗДДС, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

Всички които заплатят в пълен размер дължимия пътентен данък ползват 5% отстъпка.

Патентната декларация можете да изтеглите от тук – file_3347.