Защо ни е нужен счетоводител?

Всеки решил да се занивама с частен бизнес и си направил фирма си задава въпроса „Трябва ли ми счетоводител”, „Защо ми е нужден счетоводител” или „Мога ли и без счетоводител”. Истината обаче, действително е, че не може да съществува фирма без счетоводител. Реално в закона за счетоводството е написано, че съставител на годишен финансов отчет трябва да е човек с определено образование и стаж. Съществено в документалното съществуване на една фирма е и отношението си със съответните институции в България. Например: Националната Агенция за Приходите – НАП, при неспазване на законодателството, което контролира налага глоби като в повечето случаи започват със санкция от 500лв. Други органи, пред които трябва всяка фирма да се отчита, текущо, месечно и годишно са Националния Осигурителен Институт – НОИ; Агенция по вписванията към Търговския регистър, Национален Статистически Институт – НСИ; Българска Народна Банка – БНБ и др. Всеки начинаещ бизнесмен би могъл да изчисли, че таксата за месечно счетоводно обслужване, би била многократно по-малка в сравнение с възможно натрупаните глоби и лихви от институциите, както и необходимото време и компетентни знания на специалисти в областта на счетоводното, данчъно и годишно обслужване на една фирма.

Ето защо е изключително важно всяка фирма да има счетоводител, който с необходимата компетенция да извършва всички задължения при отчитането на дейността й към институциите в определните от тях срокове, носи отговорността за извършените действия и изготвената от него документация, както и да я представлява пред тях.

Счетоводна Кантора „Терзиев и Ко” е винаги на разположение за Вас. При необходимост от компетентни счетоводни услуги не се колебайте да се свържете с нас по всяко едно време. https://terzieviko.bg/kontakti