Терзиев и Ко в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

На 27.07.2020г., Терзиев и Ко Инженеринг ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-5937-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.