Вдигат пенсиите с 2.7% от 1 юли

От 1 юли всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2013 г. ще бъдат актуализирани с 2.7%, прие Надзорният съвет на НОИ.

Увеличението е в резултат от прилагане на Швейцарското правило. Според него то трябва да е процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

За 2013 г. НСИ отчете инфлация от 0,4%, докато осигурителният доход се е увеличил с 5%.

От 1 юли социалната пенсия за старост се вдига от 110 лв. на 113 лв.

Източник: http://www.pariteni.bg/